Што треба да знаете пред да одберете станбен управител?

Што треба да знаете пред да одберете станбен управител?

Проверете го правниот статус на управителот Сите управители пред да започнат со дејноста управување треба да поседуваат лиценца издадена од Регулаторната Комисија за Домување. Оваа лиценца се обновува на секои 3 години, а подлежи и на редовни проверки од страна на РКД која утврдува дали управителот ги исполнува основните услови за работа во областа на…

Зошто се исплати да ангажирате станбен управител?

Зошто се исплати да ангажирате станбен управител?

„Можеме и сами,“ „Имаме комшија кој ја одржува зградата,“ „А, зошто да плаќам плус пари?“ се реченици кои неретко се слушаат меѓу станарите кои се одлучуваат да ангажираат поевтин, наместо професионален управител. На сите едно нешто им е заедничко: Се надеваат дека ќе поминат поевтино, а ќе добијат ист квалитет на услуга. Во пракса, ниту…

7 предности зошто да ангажирате станбен управител за одржување на зградата

7 предности зошто да ангажирате станбен управител за одржување на зградата

Големиот број на обврски кои современиот живот си ги носи со себе, често не ви оставаат доволно време за грижа за просторот во кој живеете. Она малку слободно време кое ви останува сигурно не сакате да го поминете со метла и крпа во рака или да мислите која сијалица во влезот требаше да се замени….