Техничко одржување

Нашиот искусен тим, како и мрежата проверени и квалитетни соработници ви стои на располагање за сите тековни и вонредни состојби кои настануваат во Вашиот станбен објект. 

Во рамките на услугата техничко одржување на објектот, како управители заедно со нашиот тим  преземаме обврска за извршување на контрола во заедничките простории и отстранување на техничките проблеми во зградата со однапред утврдена динамика. 

Во склоп на горенаведеното на редовно месечно ниво или по пријава од корисник Ви ги нудиме следниве услуги: 

  • Проверка и замена на неисправни светлосни тела
  • Апарати за степенично светло, прекинувачи итн. 
  • Поставување и замена на рефлектори, плафонски светла, сензорски осветлувања 
  • Сопствен браварски сервис
  • Проверка и поправка на влезни врати, 
  • промена на цилиндри 
  • штелување или промена на амортизер на влезна врата.