Чистење на станбени објекти

Тимот на Протон има строго професионален однос кон одржувањето на хигиена во заедничките простории.  

 • Користиме сопствен сервис за чистење 
 • Имаме непосредна улога при селекција и менаџирање на членовите на тимот 
 • Можеме побрзо и подобро да одговориме на барањата на корисниците 
 • Нудиме подобра контрола врз крајниот квалитет на услугите 

Чистење на заеднички простории во станбениот објект 

 • влезови 
 • надземни и подземни паркинзи 
 • гаражи 
 • тврди подлоги 
 • вентилациони канали 
 • високи стакла 
 • фасади 
 • тешко достапни места 

Дополнителни услуги според Вашите потреби 

 • Машинско чистење и полирање на подна површина
 • Чистење и дезинфекција  со пареа со најсовремени машини 
 • Хемиско чистење (без хемија) со пареа на ентериер во автомобили