ПРОТОН ви нуди внимателно конструирано портфолио на услуги по достапни цени.  

ПРОТОН ОСНОВЕН ПАКЕТ

Управување: оперативно и финансиско менаџирање со објектот. 

Едно суво и едно суво-мокро чистење неделно, пребришување на подни површини и на стаклата на влезни врати. 

Едно генерално чистење на 6 месеци: стакла, гелендери, сандачиња, итн. 

Техничко одржување: една посета месечно од страна на стручно лице за проверка на исправноста на осветлувањето и влезна врата.

ПРОТОН+

Управување (оперативно и финансиско менаџирање со објектот) 

Две чистења неделно: суво и мокро, едно генерално чистење секои 3 месеци, машинско чистење на подот еднаш годишно.

Една посета месечно од страна на стручно лице за проверка на исправноста на осветлувањето, влезна врата.

Дезинфекција и дезинсекција на заедничките простории еднаш годишно.

ПРОТОН ПРЕМИУМ

Управување (оперативно и финансиско менаџирање со објектот) 

Две чистења неделно: суво и мокро, едно генерално чистење еднаш месечно, машинско чистење на подот два пати годишно.

Две посети месечно од страна на стручно лице за проверка на исправноста на осветлувањето и влезните врати. Вклучена месечна проверка на хидро пумпа.
  
Вклучен трошок за менаџирање и имплементација за проверка при задолжителните законски регулативи за проверка на исправност на лифтовите.

Дезинфекција и дезинсекција на заедничките простории два пати годишно. 

Осигурување на заеднички простории.

ПРОТОН ПРО

Пакет услуги формиран по договор според посебни барања на станарите и спецификациите на станбениот објект.

Дообјаснување на останати услуги и трошоци:

  • Струјата од броило за заедничка потрошувачка е дополнителен трошок.
  • Редовна контрола/одржување на ППЗ опрема – оваа проверка се извршува еднаш годишно од страна на лиценцирани компании што ја покриваат оваа област. Цените зависат од видот на опремата што е поставена.
  • Редовна контрола/одржување на хидрофор(на Ваше барање) – Проверка на хидрофорот се одвива според препорачана динамика еднаш во два месеци.
  • Одржувањето на лифтот е предмет на месечен паушал.
  • Задолжителна годишна техничка инспекција на лифтовите од страна на лиценцирано инспекциско тело.