Осигурување на заеднички простории

Сите дефекти и непогоди во станбената зграда се дополнително оптоварување на заедничкиот буџет на станарите, а под знак прашалник ја доведуваат секојдневната безбедност на домот.

Како да немате дополнителни трошоци кога е најтешко, а интервенцијата е најпотребна?

Осигурувањето на заедничкиот простор во станбените згради овозможува правилно распределување и користење на буџетот за евентуални несреќни случаи:

  • Пожар,
  • удар од гром,
  • експлозија,
  • луња,
  • град,
  • излевање на вода од водоводна и канализациона инсталација,
  • паѓање на воздушно летало,
  • удар од сопствено моторно возило во градежен објект,
  • манифестација и демонстрација.

Зависно од понудата, предмет на осигурување може да бидат и лифтовите во зградата, електричната, водоводната и парната инсталација.

Со донесената одлука за осигурување на заедничкиот простор во станбените згради се отвораат бројни поволности за осигурување и на приватниот имот, односно становите на физичките лица.